• Atrakcje
  • Warto zobaczyć
Mapa: rozciągnij zwińrozwiń pełny ekranpowrót

Wszystkie pytania i porady z Kuba

Czy potrzebna jest wiza?
GoPlanet dodał/a tą poradę 29 czerwca 2010 Przydatność 83% , głosowało 2 uzytkowników

Obywatel polski udający się na Kubę obowiązany jest do posiadania wizy odpowiedniej do celu planowanego pobytu lub tzw. karty turysty (Tarjeta de Turista), która też jest rodzajem wizy, wydawanej wyłącznie w celach turystycznych. Wizy wydaje konsulat kubański w Warszawie, a karty turysty (indywidualne lub grupowe) można kupić tamże lub w niektórych biurach podróży. Przy przekraczaniu granicy wymagany jest 3-miesięczny okres ważności paszportu, licząc od planowanej daty wyjazdu z Kuby. Turysta obowiązany jest rów­nież mieć bilet powrotny lub umożliwiający kontynuację pod­róży. Służby graniczne mogą odmówić prawa przekroczenia granicy bez podania powodu. Przed odprawą paszportową każdy turysta mający wizę obowiązany jest wypełnić formularz Tarjeta Internacional de Embarque y Desembarque. Podstemplowany formularz należy zachować, ponieważ bez niego niemożliwe jest opuszczenie Kuby, a uzyskanie nowego wymaga wielu zabiegów. Turyści przyjeżdżający na wypoczynek zorganizowany nie muszą udokumentować posiadanych środków pieniężnych. Turyści przy­jeżdżający indywidualnie powinni mieć przynajmniej 100 CUC (lub równowartość tej kwoty w innej walucie wymienialnej) na każdy dzień planowanego pobytu. Służby graniczne egzek­wują rygorystycznie ten wymóg. Posiadanie kart kredytowych traktowane jest jako spełnienie tego warunku. W razie pobytu dłuższego niż 30 dni wizę można przedłużyć na miejscu. Formalności załatwia się we właściwych urzędach imigracyjnych Inmigración y Extranjería (adres w Hawanie: calle Factor y Final, Nuevo Vedado, Plaza de la Revolución); wcześniej trzeba kupić znaczki opłaty skarbowej na sumę 25 CUC w jednym z oddziałów Banco de Crédito y Comercio. Należy przedłożyć do wglądu paszport, bilet lotniczy i rachunek za opłacone zakwaterowanie. Przy wylocie z Kuby trzeba wnieść obowiązkową opłatę lotniskową w wysokości 25 CUC. Bez dokonania tej płaty podróżny nie jest dopuszczany do odprawy paszportowej.

PRZEPISY CELNE. Rzeczy przeznaczone do użytku osobistego nie podlegają ocleniu. Zezwala się na wwóz 2 butelek alkoholu i 200 szt. papierosów oraz lekarstw na własny użytek (poza lekami psychotropowymi, insuliną i krwiopochodnymi). Zezwala się po­nadto na wwóz towarów, których łączna wartość nie przekracza 1000 CUC, przy czym podlegają one opodatkowaniu z zasto­so­waniem stawki progresywnej: towary o wartości do 50,99 CUC – zwolnione z podatku, do 250,99 CUC – 100%, do 500,99 CUC – 150%, do 1000 CUC – 200%. Towary, których wartość prze­kroczy 1000 CUC, zostaną zarekwirowane. Można wwieźć po 2 szt. odtwarzaczy wideo i mag­ne­towidów, odtwarzaczy i nagrywarek DVD, sprzętu muzycz­nego, telewizorów i lodówek, o ile ich łączna wartość nie przekracza 1000 CUC. Wwóz urządzeń łączności radiowej, tele­fonów bezprzewodowych itd. wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia Ministerstwa Informatyki i Komunikacji. Przepisy fitosanitarne zakazują wwozu owoców, warzyw, sadzonek, nasion i pokarmów dla zwierząt. Zakaz dotyczy również serów, wędlin, mięs i ich przetworów nie opakowanych hermetycznie. Hermetycznie opakowana żywność może zostać wwieziona, jeżeli na opakowaniu znajduje się informacja dotycząca produ­centa, terminu przydatności do spożycia i wagi produktu. Wska­zane jest zadeklarowanie wwożonej gotówki w kwocie przekraczającej 5000 USD. Turysta, którego bagaż przekracza limit wagowy określony przez przewoźnika, musi wnieść opłatę na rzecz państwa kubańskiego. Bez rachunku potwierdzającego zakup można wywieźć jedynie 50 szt. cygar w opakowaniach lub luzem. Normy CITES zakazują wywozu zwierząt morskich i lądowych, endemicznych lub będących pod ochroną (np. żółwi, iguan, krokodyli, papug) oraz skór i wyrobów z tych zwierząt. Na wywóz antyków i dzieł sztuki, w tym również rękodzieła i rze­miosła artystycznego większej wartości, należy uzyskać zezwo­lenie, wydawane przez Registro Nacional de Bienes Culturales Departamentu Dziedzictwa w Ministerstwie Kultury. Na wywóz większej ilości złota czy srebra należy mieć zezwolenie Banco Nacional de Cuba. Nie zezwala się na wywóz więcej niż 3 dużych muszli. Wywóz alkoholu ograniczony jest do 4 butelek. Obowiązuje zakaz wywozu miejscowych walut w kwotach przekraczających 100 CUP i 200 CUC.

PRZEPISY PRAWNE. Miejscowe władze surowo zwalczają przestępczość narkotykową. Wysokie kary więzienia grożą również za organizowanie lub sprzyjanie nielegalnej emigracji obywateli ku­bań­skich. Za jakiekolwiek kontakty z przedstawicielami opozycji grozi aresztowanie i wydalenie z kraju. Za każdy dzień pobytu w areszcie imigracyjnym pobierana jest opłata w wysokości 37 CUC. Nie ma prze­pisów, które umożliwiałyby cudzoziemcom odzyskanie przy wy­jeździe podatku VAT za zakupione na Kubie towary.

UBEZPIECZENIE. Zaleca się wykupienie w Polsce polisy ubezpie­czeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. Należy się przy tym upewnić, czy firma ubezpie­cze­nio­wa ma przedstawiciela uprawnionego do działania na obszarze Ameryki Łacińskiej i z jaką instytucją kubańską on współpracuje.

(Źródło: Polak za granicą, MSZ)
Jeszcze nikt nie dodał zdjęć
Dodaj własne zdjęcia

przydatność

+

83%

-

2

zobacz na mapie dodaj zdjęcie obserwuj
powiadom
zgłoś

Ostatnio przeglądali

Agnieszka Wywiał Adam Kwaśny darole Piotr Trybalski Aga Niemczewska

Udzielono 1 odpowiedź


Aga Niemczewska odpowiedział/a 4 stycznia 2011

żeby dostać wizę w ambasadzie kubańskiej - paszport musi być ważny 6 miesięcy, obowiązkowe jest ubezpieczenie i podanie adresu zakwaterowania.
Komentarze (1)


komentujesz:

Piotr Trybalski 2 marca 2011:

A czy kartę turysty można dostać na lotnisku? Czy też trzeba się fatygować do Konsulatu?Gratuluje , właśnie dodałeś zdjęcie do w GoPlanet!

Wybierz co chcesz teraz zrobić dodaj własną radę
zobacz radę
w serwisie